پروژه ها

پروژه های انجام شده و در حال انجام شرکت آرین نیروی مبنا:

 

مکانیابی، تعیین ظرفیت و انجام کلیه مطالعات امکان سنجی فنی و اقتصادی  احداث مولد مقیاس کوچک و اخذ کلیه مجوزهای لازم و انعقاد قرارداد خرید تضمینی برای شرکت های زير، بخشي از فعاليتهاي شركت آرين نيروي مبنا در سالهاي اخير بود است:

 

1)  شرکت مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران(مپنا)

2)  شرکت مهندسی بازرگانی نیکو نسج

3)  شرکت مهندسی بازرگانی آریانا پترو توان

4)  شرکت توسعه انرژی پایدار مریان

5)  شرکت معادن فاریاب

6)  شرکت کالا پخش مارلیک

7)  شرکت پترودنا پارس کیش

8)  شرکت تعاونی توسعه صنعت پترو اکسین

9)  شرکت صنعت نان دایا

10)  شرکت کارآفرینان افق پاسارگاد

11)  شرکت دیزل سنگین ایران(دسا)

12)  شرکت سرمایه گذاری گروه هموطن

13)  شرکت رایان نیرو رسپینا

14)  شرکت فرو آلیاژ گنو

15)  شرکت مارلیک برند کاشان

16)  شرکت مه آفرین کاشان