پروانه بهره‌برداری (برای تولید برق) برای نیروگاه‌های متصل به شبکه پایین‌تر از 63 کیلوولت

سایت طرح انرژی های تجدید پذیر و تولید پراکنده راه اندازی شد.
آگوست 14, 2016
مراحل پذیرش و بررسی و تصویب طرح ها
آگوست 14, 2016
نمایش همه

پروانه بهره‌برداری (برای تولید برق) برای نیروگاه‌های متصل به شبکه پایین‌تر از 63 کیلوولت پروانه‌ای است که پس از پایان عملیات نصب و راه‌اندازی نیروگاه، و با تایید نهادهای مرتبط به مالک نیروگاه اعطا می‌شود. مالک نیروگاه با استفاده از این پروانه قادر خواهد بود برق تولیدی واحدهای خود را با استفاده از روش‌های ذکر شده در متن پروانه به فروش رساند.

 

اطلاعات بیشتر در رابطه با پروانه بهره‌برداری (برای تولید برق) برای نیروگاه‌های متصل به شبکه پایین‌تر از 63 کیلوولت