مولد مقیاس کوچک و تولید پراکنده

به دلیل ساختار نامناسب شبکه برق کشور، تلفات تولید، انتقال و توزیع انرژی الکتریکی سهم قابل توجهی را در تلفات انرژی به خود اختصاص داده است و بر كسي پوشيده نيست كه تلفات انرژی یکی از مسائل و مشکلات مهمی است که خوشبختانه در سالهای اخیر با رهنمودهای مقام معظم رهبری در زمینه اصلاح الگوی مصرف، توجه زیادی زيادي به اين امر معطوف شده است.

در راستای کاهش این تلفات، وزارت نیرو نیز به عنوان متولی انرژی در کشور، همگام با سایر نهادها، پس از تحقیقات و مطالعات فراوان، تغییر ساختار شبکه برق از تولید متمرکز (تولید در نیروگاههای بزرگ و انتقال و توزیع آن به محلهای مصرف) به تولید پراکنده (تولید در نیروگاههای کوچکی که در محلهای مصرف قرار دارند) را به عنوان راه حلی مناسب اعلام نمود. از سوی دیگر، از آنجایی که این وزارت خانه در راستای اجرای اصل 44 قانون اساسی، در سالهای اخیر به خصوصی سازی صنعت برق کشور اهتمام ورزیده است، لذا در راستای اصلاح الگوی مصرف و خصوصی سازی صنعت برق، در تاریخ 30/07/87 اقدام به ابلاغ دستورالعمل توسعه مولدهای مقیاس کوچک نمود که به موجب آن وزارت نیرو متعهد می‌گردد برق تولیدی نیروگاههای کوچکی که توسط بخش خصوصی و مطابق با ملزومات مندرج در این دستور العمل، تولید می شود را به صورت تضمینی از سرمایه گذاران خریداری نماید.

 

o      مزاياي توسعه مولدهاي مقياس كوچك در كشور

 

1) كاهش تلفات خطوط انتقال و توزيع برق

2) افزايش راندمان نيروگاههاي كشور

3) بهبود الگوي مصرف و حركت به سمت بهينه سازي مصرف سوخت

4) افزايش قابليت اطمينان برق رساني به نقاط مصرف

5) افزايش كيفيت برق تحويلي به مصرف كننده از نظر شاخص هاي ولتاژي، هارمونيكي و …

6) توسعه واقعي بخش خصوصي در صنعت برق بدليل کوچک بودن واحدها

7) بهبود 5 برابري پدافند غيرعامل و امنيت صنعت برق در مقابل خرابکاري و حملات نظامي

8) کاهش پرباري و نياز به احداث ظرفيت هاي جديد شبکه و پست

9) کاهش تملک زمين براي توسعه شبکه و کاهش تبعات مالي، اجتماعي و زيست محيطي

10) اشتغالزايي و گسترش دانش فني و مهندسي در سطح صنايع، شهرها و روستاها

11) کاهش هزينه هاي بهره برداري شامل پرسنل، تعمير و نگهداري و سوخت

12) جايگزيني مطمئن براي سيستم متمرکز و افزايش توان ريسک پذيري اداره شبکه

13) تنظيم ولتاژ، بهبود ضريب قدرت و بهبود کيفيت توان

14) کاربرد بصورت متصل به شبكه و يا ايزوله (براي تامين کم هزينه نقاط صعب العبور و دور)

15) کاهش پيک و بهبود ضريب بار شبکه سراسري

16) کاهش زمان نصب و راه اندازي ظرفيت هاي جديد نسبت به نيروگاههاي بزرگ

17) مقابله با تباني توليد کنندگان خصوصي بزرگ در افزايش قيمت برق

 

مزایای فنی – اقتصادی و اهمیت این طرح به دلیل تاثیر مستقیم آن در زمینه خصوص سازی صنعت برق مطابق با اصل 44 قانون اساسی و مبحث اصلاح الگوی مصرف، سبب به تصویب رسیدن مواد قانونی متعدد در این زمینه شده است که از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره نمود:

1)  بند 7  ابلاغ سیاست های کلی اصلاح الگوی مصرف از سوی مقام معظم رهبری

2) مواد 6 ،20 و 25 قانون برنامه چهارم توسعه و تنفيذ ماده 122 قانون برنامه سوم توسعه

3)  ماده 62 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب اسفندماه 1380

4)  ماده 27 لايحه الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب آبانماه 1384

5)  قانون تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي مصوب 1380/12/19 مجلس شوراي اسلامي

6) آيين‎نامه اجرايي قانون تشويق وحمايت سرمايه‎گذاري خارجي مصوب 1381/6/24 هيئت وزيران

7) ماده 25 قانون برنامه چهارم توسعه و آيين‎نامه اجرايي بند ب ماده 25

8)  بخشنامه شماره  94025 / ت 42400 ه مورخ 7/5/1388 مصوب هيئت محترم وزيران

 

به عنوان نمونه در مصوبه ذکر شده در بند 8 (بخشنامه شماره  94025 / ت 42400 ه مورخ 7/5/1388 مصوب هيئت محترم وزيران) در راستای اصلاح الگوي مصرف، ساختمانهاي دولتي داراي مصرف برق بيشتر از 500 كيلووات ملزم به استفاده از مولدهای توليد همزمان برق و حرارت شده‌اند.