عضویت شرکت آرین نیروی مبنا در انجمن مشاوران مدیریت ایرن

تجلیل از شرکت آرین نیروی مبنا به پاس ارائه خدمات فنی – مهندسی در سطح کشور واحدفناور
آگوست 14, 2016
نمایش همه

شرکت آرین نیروی مبنا  به عضویت انجمن مشاوران مدیریت ایران در آمده است و اطلاعات این شرکت در وبسایت این انجمن قابل مشاهده می باشد.

انجمن مشاوران مدیریت ایران تحت نظارت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می باشد.

www.imca.ir/fa/