سایت طرح انرژی های تجدید پذیر و تولید پراکنده راه اندازی شد.

حمایت مالی وزارت نیرو در صورت نصب تجهیزات بهره گیری از انرژی خورشیدی
آگوست 14, 2016
پروانه بهره‌برداری (برای تولید برق) برای نیروگاه‌های متصل به شبکه پایین‌تر از 63 کیلوولت
آگوست 14, 2016
نمایش همه

در سالهاي اخير روند رو به رشد مصرف انرژي پديده بحران انرژي را در جهان بوجود آورده است. مطالعات نشان مي دهد منابع انرژي فسيلي در بعد از سال 2100 عملا قابل استفاده نيستند يا هزينه بالاي استخراج، اجازه بهره برداري از آن را نمي دهد از سوي ديگر خطرات ناشي از آلودگي محيط زيست از جمله عللي است كه استفاده از منابع انرژي فسيلي را محدود مي سازد لذا برنامه ريزي جهت افزايش راندمان و بهره گيري از انرژيهاي تجديد پزير به عنوان سياستهاي راهبردي صنعت برق مورد توجه مي باشد .
طرح توليد پراكنده و انرژيهاي نو به منظور توسعه توليد پراكنده در كشور و همچنين افزايش سهم توليد برق كشور از انرژي هاي تجديد پذير در شركت توانير ايجاد گرديده است.